ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ


ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ

ΑΦΟΒΟΝ Ο ΘΕΟΣ
ΑΝΥΠΟΠΤΟΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΑΓΑΘΟΝ ΕΥΚΤΗΤΟΝ
ΤΟ ΔΕ ΔΕΙΝΟΝ ΕΥΚΚΑΡΤΕΡΗΤΟΝ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ